2. Kademe Temel Antrenör Uygulama Eğitimi Kursu Planlanmıştır

  2. Kademe Temel Antrenör Uygulama Eğitimi Kursu Planlanmıştır

  29 Nisan 7 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul ve Ankara’da 2. Kademe Temel Antrenör Uygulama Eğitimi Kursu planlanmıştır.

  Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince bu kurslara sadece, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının açmış olduğu 2. Kademe Temel Eğitim sınavına katılarak başarılı olanlar, Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları olup denklik başvurusu ile Temel Eğitimden muaf olanlar başvuru yapabilirler.


  Katılım şartlarından biri olan 1. Kademe Yardımcı Antrenör Belgesine sahip iken alanı ile ilgili en az bir Gelişim Seminerini almamış antrenörler kursa katılım sağlayamayacaktır.

  KURSİYERLERDE ARANAN ŞARTLAR

  (1)Uygulama eğitimine katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

  a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

  b)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malûl bulunmamak.

  c)Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.

  ç)En az on sekiz yaşını bitirmiş olmak.

  d)13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile Federasyonun Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

  e)Antrenör Talimatın 17 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak.

  (2)13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatına göre;

  a)Antrenör eğitim programlarına başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza alanlar,

  b)Üç yıl üzeri veya sürekli hak mahrumiyeti cezası alanlar hiç bir şekilde, Antrenör Eğitimi Yönetmeliği kapsamında yapılacak antrenör eğitimi programlarına katılamaz. Dopingle mücadele kural ihlalleri sebebiyle Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre antrenör eğitim programına başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içerisinde ceza alanlar yönünden ilgili yaptırım, tüm spor dallarında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.

  (3)Uygulama eğitimine başvuran aday sayısının ilan edilen kontenjan sayısından fazla olması halinde yukarıda yer alan koşulların yanında sırasıyla:

  a)Satranç branşında milli sporcu olmak,

  b)Satranç branşında lisanslı sporcu olmak,

  c)Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarında satranç dersi almış olmak,

  ç)Üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, eğitime alınmada tercih sebebidir.

  (4)Yardımcı antrenörlük belgesine sahip, belge tarihi üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak ve yardımcı antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az bir gelişim seminerine katılmış olmak.

  KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ

  Kurs başvuruları e-Devlet Kapısı / Spor Bilgi Sistemi Uygulaması üzerinden yapılacaktır.

  • Adaylar başvuru yapma ve ücret ödeme işlemini belirtilen tarih ve saatte tamamlamalıdırlar.
  • Başvuru yapmak ve başvuruya ait ödemeyi yapmış olmak, ‘’Kursa Kabul’’ anlamına gelmemektedir.
  • Lise mezunu olarak başvuru yapan(Mezuniyet tarihi sadece 2008 ve öncesi olanlar) ya da yurtdışı mezuniyeti olan katılımcılar belgelerinin ‘noter onaylı aslı gibidir’ suretini federasyona kargo ile göndermelidir. Aynı zamanda başvuru esnasında spor bilgi sistemine yüklemelidir.
  • Kursa katılmaya hak kazananlar, kurs kayıt bitim tarihinden itibaren iki iş günü içerisinde Eğitim Kurulu sayfamızda, Kurslar sekmesinde duyurulacaktır.

  KURS AÇILMASI PLANLANAN İLLER

  ANKARA / İSTANBUL

  Kurs Takvimi İçin TIKLAYINIZ

  Yeteri sayıda başvuru olması halinde takvimde belirtilen illerimizin dersleri 29 Nisan / 6 Mayıs 2023 tarihleri arasında belirtilen kurs merkezlerinde yüz yüze, sınavları ise 7 Mayıs 2023 tarihinde takvimde belirtilen saatlerde yine başvuru yapılan illerde ve merkezlerde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

  Kayıt Başlangıç Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 10:00

  Kayıt Bitiş Tarihi         :  22 Nisan 2023 Cumartesi Saat: 17:00

  KAYITLAR KESİNLİKLE UZATILMAYACAKTIR.

  Ödeme yapılabilecek son tarih : 22 Nisan 2023 Cumartesi Saat: 23:59

  KURS ÜCRETİ ÖDEME

  Referans numaralarınızı e-devlet- spor bilgi sistemi başvurularım bölümünden / mail adresinizden (spam kontrol ediniz) görebilirsiniz.

  Lütfen ödeme hakkındaki bilgileri dikkatli okuyunuz.

  Kurs ödemeleri yalnızca İş Bankası aracılığı ile kabul edilmektedir. Ön kayıt işlemlerinizi tamamladığınızda e-postanıza gelen (spam kutusuna düşebilmektedir lütfen orayı da kontrol ediniz) veya Başvurularım bölümünde yer alan Referans No ile 1.550 TLödeme yapmalısınız. Havale /EFT Kabul edilmemektedir. İş Bankası internet şubesi kullanıyorsanız ya da Bankamatikten ödeme yapacaksanız; “Ödemeler/Fatura/Anında Fatura Ödeme” adımlarını takip ederek Türkiye Satranç Federasyonu seçerek Referans Numaranız ile ödeme yapabilirsiniz. İş Bankası Şubelerinden ödeme yapacaksanız; Gişe Görevlisine ‘‘NAR – FATURA/KURUM BORÇ SORGULAMA’’ ekranından Türkiye Satranç Federasyonu’na ait fatura ödemesi yapacağınızı belirterek, Referans Numaranız ile ödeme yapabilirsiniz.

  Kurs kontenjanımız sınırlı olup kontenjan artırımı yapılmayacaktır. Spor Bilgi Sisteminden başvuru yapıp, ücret ödemesi yapıldıktan sonra başvurunuz tamamlanmış olacaktır.

  Kontenjanın sınırlı olması nedeniyle; Referans numaranız geldiğinde son günü beklemeden ödemenizi gerçekleştiriniz. Sistem onayı ödeme sonrasında verilebilmektedir. Bu sebeple belirtilen tarihe kadar işlemini yapmayanların kayıtları geçersiz olacaktır. Kursa herhangi bir sebeple katılamayacaksanız yalnızca kurs başvuru tarihleri içinde E-devlet – Başvurularım bölümünden başvurunuzu iptal edebilirsiniz. Aksi taktirde kesinleşen kurs tarihinden sonra mücbir sebepler dışında kursa katılmaktan vazgeçen kursiyerlere para iadesi yapılmayacaktır.

  BÜTÜNLEME HAKKINDA

  14 Aralık 2019 tarihinden sonra yapılan Antrenör Uygulama Eğitimlerine katılarak başarısız olan kursiyerlerin  E-Devlet üzerinden Spor Bilgi Sistemine girerek bütünleme sınavı için başvuru yapmaları gerekmektedir.

  Bütünleme sınavı başvurusu; ön kayıt başvuru tarihleri arasında aşağıdaki Linkte belirtilen usullere uygun olarak yapıldığı taktirde kabul edilecektir.

  14 Aralık 2019 tarihinde yönetmeliğin değişmesi sebebiyle bu tarihten sonra kursa katılan ve başarısız olan kursiyerlerimiz bütünlemeye kaldığı dersin eğitimlerine katılması zorunludur. Derslere katılım sağlamayan kursiyerler sınava alınmayacaktır.

  Bütünleme Başvurusu Hakkında (Lütfen Linki TIKLAYINIZ)

  Bir Yorum Yazın
  Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

  Henüz yorum yapılmamış.